border=0

רשתות קוסמיות החוסמות את האנושות

 

שנאה,  אכזריות,  נתק,  פחד- מות הנשמה, ייאוש,

ביטול ערך עצמי וסבל- המחליש עוצמת הנשמה, שלילת נוכחות הבורא.

 

 

 

מאת: האחד, מטטרון, המלאך גבריאל, המלאך חסדיאל, והמלאך רזיאל.

1-12-09

 

זהראל יקרה ואהובה שלנו,

הגיע הזמן לטיהור האנושות מתשתיות הירידה בתדרים שהולבשו עליה לאורך העידנים.רשתות אנרגטיות אלו הושמו ברבדים רוחניים שונים ושולבו ברשתות מבני הנשמה , ברווחים בין ממדיים כדי להטות את יכולת הבחירה החופשית של האנושית לכיוון ירידה בתדרים, ולתובנות ובחירות מוטעות, כחלק מבסיס ההבנה האנושית הארצית .רשתות אנרגטיות אילו הן חלק מפעולת הרוע, או הרשע, ובניגוד גמור לרצון הבריאה הראשוני עבור האדם בחייו החומריים.הרשתות האלו דינן להיחרב ולהתנפץ. המסה הקריטית של האור באנושות ,אינו מאפשר יותר את קיומן.אולם יש עדיין מספר מוקדים המחזקים רשתות אילו.מוקדים אלו אינם בעולם החומרי,אך הוא מושפע מהם מאוד בשל הרשתות הללו.

נתנו לך היום דרך אחת ממספר דרכים לשחרר אנשים יחידים מהקיבעון של הרשתות הללו.

נכונו עוד שתי דרכים נוספות לשחרר עמים שלמים ואת כלל האנושות מרשתות אלו , ואת ההסבר לכך אנו רוצים לתת לך היום.

 

- הנוסח המלא לשחרור רשתות אלו מצוי בתנ"ך בספר ויקרא י"ג פסוק ה'

כשקוראים אותו עשר פעמים ברצף ,הפעלת ניתוק הרשתות מתחילה, וכשקוראים את הפרשה כולה בשלמות פרק י"ב ופרק י"ג בשלמותם ,מתפנות הרשתות לחלוטין.

 

- כשמכוונים את תהליך ניתוק הרשתות מאדם אחד ,עליך לקרוא את קריאת שמע כעשר פעמים, ואז לזמן מלחמה לטיהור מרחב רוחני של אותו אדם מהקב"ה.

 

- לעטוף אותו באורות המלחמה של ממה"מ .אילו אורות זהובים כסופים סגולים כחולים וירוקים מקודדים עם אותיות שמות הבורא.

 

- כשכולו עטוף באורות אלו, זמני את מרכבת עץ החיים המועשרת בלהבת אש החיים של הבורא,היא להבת אש הבורא הכוללת גם כלי ריפוי סמלים אותיות. זמני כלי ניתוק, את חרב הבורא ואת יהלום אור הבריאה הראשוני המקודש,והם ביחד ינתקו ערוצים והפרעות שונות.

 

- כששלב זה, מסתיים,זמני את מי הבריאה העיליים- מים ד-חסדים.מים המיועדים להביא ריפוי מזור,ברכה וחסד למטופל.זה מאפשר לטהר את הכתר .בקשי מהבורא לטהר את כל החיבורים הזרים לכתר הראשי של הנשמה, או ברבדים בהם ישנן הטעיות וחיבורי חושך.

 

- כשהכתר מתפנה ,נתן גם לבקש טיהור של החסימות המחוברות לרגלי המרחב הנשמתי וציר האור התחתון.

 

- כשכל הניקוי הזה מסתיים, ניתן לבקש החזרת חלקי נשמה כלואים אבודים ומנותקים.

 

- זמני את מי הבריאה העיליים לשטוף את כל הנשמה וגם אורות אלוהיים ירוקים לריפוי ואיחוי.

 

- לאחר התהליך הזה חברי את כתר הנשמה לבורא ולרובדי הנשמה האלוהיים של האדם .

 

- ודאי שכל החיבורים לכל שבע הרשתות התפנו בתהליך.

 

- האם יש קשר בין החיבור הראשוני של האנשים לרשתות לפצעי נשמה ראשיים או פחדי ליבה?

 

לא זהראל , הרשתות הושמו בתקופות ועידנים שונים ללא קשר לאירועים של נשמה זו או אחרת.

 

- מה אפשר את הנחת הרשתות וחיבורם של מאסות של נשמות לתבניות כל כך קשות? ובניגוד לכוונה האלוהית הראשונית לחיים של טוב בעולם החומר?

 

זהראל רשתות אלו הן קורים אנרגטיים עבים ששייכם ביסודם ליקומים אחרים ולאנרגיות לא מוארות ביסודן.

והמודעות האנושית אפשרה את היווסדן על ידי רשות של ניתוק פחד ונפרדות.

 

- מה עוד ניתן לעשות לפנותן מעמים או קבוצות אתניות?

 

זהראל , בשל המספר הרב של האנשים המעורבים בתהליך כזה,

מזמנים מלחמה אלוהית.

 

-התוכלו להבהיר לי מה זו מלחמה אלוהית?והאם היא שונה ממלחמה קוסמית?

 

כן זהראל, מלחמה אלוהית היא למעשה מצב שבו הבורא ממה"מ מפנה כל ישות או מהות רוחנית,בדרגה של אלוהות ,מאחיזתה ברבדים רוחניים של נשמה או מרחב מוגדר, ללא רשות או על-ידי כפיה.

אלוהויות אלו היו מקור לחיבור לעמים רבים אשר דרכם הרוחנית הייתה מוגבלת. באופן זה הם נשארו למעשה ללא האור האלוהי של האחד.הם נמשכו לתבניות פולחן של אכזריות, פחד,נתק מהאור האין-סופי,ונותרו עם חיבורים נמוכים רוחנית.

בתהליך ההפרדה מאלוהויות מהמימדים הנמוכים,האלוהות עוזבת עם ישויות התמך שלה בנשמת האדם .הנשמה המוכנה לצמוח ולהתחבר לאורו של הבורא, ואז לאחר טיהור והחזרת חלקי נשמה אבודים, ניתן לאדם שוב זמן להתחבר לבורא ממה"מ הקב"ה. חיבור זה הוא חיבור היוצר אפשרות להיזון מאורו של הבורא ומצד הקדושה.ללא שחרור הנשמה מאלוהויות אחרות החיבור לרשתות נמשך במלואו.

 

פינוי הרשתות החוסמות מעמים

 

כפי שהסברנו לך התהליך הזה הוא תהליך רחב וחזק ביותר .לכן בבקשך מלחמה אלוהית הבורא מתייצב לימינך ועימך ולאחר שהמלחמה האלוהית מסתימת,את בעזרתו של הבורא עוטפים את כל נשמות העם באור הבורא הראשוני של בריאת האדם הראשון,זהו האור שממנו נוצרו הנשמות כחלק מהותי מנוכחות הבורא.אור זה מחזיר את התדר הראשוני של הנשמות ,לכוחו הנכון והמדויק ביותר. הבורא נושף את רוח אור החיים לכל העם יחד כיחידה אחת.בנשיפתו זו, אותיות בבריאה א,ש,מ,י, יורדות לנתק את הרשתות במגען.השורש הראשי של נשמת העם מזדכך ומיטהר.תהליך זה מאפשר להעלות את התדרים לכל קבוצת הנשמות הזו.אורו של הבורא מעורר את הנשמות לשאיפה של אור אלוהי טהור ומקרבן אל הבורא.

 

- האם יש לי רשות או זכות לעשות תהליך זה על עם כל שהוא?

 הרי עלי קודם לבקש רשות כל שהיא ,

 או לפעול  לפי תוכנית אלוהית גבוהה?

 

יקרה שלנו, הרי אנו מעבירים אליך ידע זה וחיבור אנרגטי עז כזה במטרה לעזור לעורר את האנושות.ככל שאורו של הבורא יעיר יותר נשמות ויטהרן מתרדמת הרשתות הכבדה, כן ייטב ליקומי הבריאה המוארים,ולבריאה כולה.

הכנת המערכת הנישמתית שלך לצורך זה כבר הושלמה.כשהזמן הנכון יגיע הבורא יעביר את האורות האלו עימך לייעודם הנכון. היי בטוחה שהכול יעשה בסדר הרצון האלוהי.

 

 - מהי דרך ניקוי הרשתות מהאנושות כולה?

 

על הדרך הזו אנו עוד נורה לך את התהליך .ישנם שני תדרים נוספים שעליך להכיל לפני העברת אור אלוהי זה לאנושות.

 

- מה הם התדרים האלו?

 

תדר ראשון הוא התדר של אהבת כל הבריאה כולה כפי שהבורא ממה"מ קורן מתוך הווייתו.

והתדר השני הוא תדר של כוח ועוצמה פנימית של ביטחון יצירה ועשייה ,של בריאה מיידית ועוצמת המחשבה הבונה עולמות.

 

- נראה לי לפי ההדרכה שלכם שניקוי אדם אחד, הרבה יותר מורכבת מניקוי עם שלם.

 

אכן יש פרוט רב יותר בהדרכה לטיהור אדם אחד.אולם כשהבורא פועל הדברים נעשים הרבה יותר מהר ובעוצמה הרבה יותר גדולה, מאשר פעולה שלך על אדם אחד.

 

- האם יש לי רשות ללמד או לאפשר קריאה של תכנים אלו?

 

כן יקרה שלנו. הרי לשם כך הובאו לידיעתך ולכתיבתם.

 

- האם בכתבי הקבלה תכנים אלו נמצאים ?

 

כן, אם כי לא בצורה זו. הם מקודדים בכתובים.

מותר לך ואף רצוי שתדעי את התכנים האלו כדי לאפשר את הבאתם לקהלים יותר רחבים.

 

- היכן כתוב על הניקוי הזה?

 

בספר ויקרא י"ג מפסוק ה' ועד סוף הפרק.

הקודים הם לפי האותיות השניות של כל מילה ומילה.

ניתן לכתוב אותן ובהיפוכן מופיעות מילים המפנות חושך.

זהו המסר להיום. נוחי וקראי את הפסוקים הכול יגיע בהמשך.

 

- תודה , תודה , תודה לכם .

 

 

  

 

 

יצירת קשר