border=0

נשמות העמים של האנושות

עם הנחיית המלאכים מטטרון,רפאל,עזריאל, חסדיאל

 והמדריכים הרוחנים משה רבינו,אהרון הכהן, אליהו הנביא, ואברהם אבינו

20/9/2013

 

 

אתמול בטיפול באחד המורים הגדולים באירופה ,הודרכתי להביאו לשיחה ותקשורת עם הנשמות של העמים עימם הוא ידריך וירצה בעתיד.

אני מבקשת הנחיה והדרכה בנושא שכן הוא חדש לי.למרות שאני יודעת ומבינה ששלב זה הגיע ועלי לעשות את היעוד הרוחני שלי בנושא זה.

זהראל אני הוא אברהם בן נחור ,אבי האומה של עם ישראל. אני מלווה אותך מזה מספר שנים למרות

שלא דיברנו ישרות על הנושאים האלו, היום את מוכנה וגם רוצה להרחיב את היכולות וההשפעה שלך בתחום המערכת הנשמתית של עמי העולם הזה.אני מוביל אותך אל המקום בו התקשורת עמם מוגנת ומוכלת באור הבורא עבורך ועבורם.

להמשך התקשורת עמם באופן קבוע עיברי לחיבור לאור אין סוף, ולעולם אדם קדמון הרביעי

ולהיכל האומות .עכשיו כשאת בהיכל האומות בקשי מהבורא את הליווי הנכון לך.

אני מבקשת ממך הבורא את הליווי הנכון לי בהיכל האומות, בהיותי בקשר עם נשמות המיצגות אותן.

אור עצום מוכל עלי.מאורות העולם הבא.אברהם נמצא לצידי.

אליהו הנביא- הגנת בורא עימך זהראל.בקשי את נוכחות הנשמות המיחדות את העמים איתם את עובדת ולהם את עוזרת רוחנית.

תחושת חרדה והמנעות מורגשת בי-שד ענק נמצא בסביבתי,להניא אותי ,

הוא מצוי ליד שדה הגורל השביעי שלך.עליך לגרשו בנחישות ובעוצמה של אמונה בך ובבורא.

אני שולחת אליו את אור הבורא בקרן מהמצח ומורה לו לחזור למקומו וליוצרו.

הוא ניתק ובורח ויוצא מהמרחב שלי.

פחד ותחושת יאוש עדיין מצויים בי.בקשי את הבורא לחזקך זהראל.

אני מבקשת ממך הבורא – אנא אלי חזקני נא הפעם-

אורות נפץ כמו גלים שלמערבולות, פצצות אור יורדות אלי ממעל מתרחבות סביבי וקולות צווחות נשמעים במרחב.

הם עזבו.

את מוגנת זהראל.

אמון ביכולותי ותפקידי מתחזקים בי.

3 נשמות מופיעות מולי – אנו הנשמות של העם היהודי , העם האמריקני,ועמי אירופה...

תחושת הנשמה של העם היהודי מוכרת לי- ומורגשת עם כאב ואבל פחד ולוחמנות,אך עם הרבה רצון תקוה וכוונה לטוב, עם זאת יש כתר מואר וזרם אור קבוע עימה.

שאלי זהראל את הנשמה של העם האירופאי לרצונה וכוונתה-

אני מבקשת את ההבהרת הרצון של הנשמה של העם האירופאי.

 הנשמה נראית עמוסה לעייפה בקליפות כבדות ונראית כפופה ודוויה,אין לה כתר ברור, וצינור האור שלה נראה כסיב בודד ועכור...

האירי לנו את הדרך והעבירי אותנו לעולמות האור והתקוה,חברי אותי לאור הבורא ,לעולמות הבריאה העליונים ולעולמות החיים...

מדוע הנשמה מדברת כרבים?

כי היא מיצגת את כל עמי אירופה כאחד.

וכשאעשה את הבקשה האם כל העמים יקבלו את העזרה?

אכן כן, ואז כל האיזון יופר ואור רב יחדור לכל עם ועם ו הנשמות הפרטיות של האנשים תוכלנה להתעורר ביתר קלות ולחפש את הדרך האישית לאור ולעולמות האור,וגם תתחזקנה ותתגברנה על התרדמה.

אני מרגישה לחץ רב בראש ומטטרון מסביר לי שקליפה חוסמת עלי מתבקעת,בשדה הגורל השני, כדי לאפשר לי לעשות את המתבקש ממני.זוהי חסימה קרמתית המתפנה במהירות.

הסבירו לי איך לפעול בבקשה.

מטטרון- זהראל חברי את אור הבורא לראש הנשמה ובקשי לשאוב מתוכה את כל החוסמים הראשיים שבה,הם שבעה במספר ומתנגדים נחרצות לצאת, אימרי –בשם המלך הקדוש ממהמ אני מורה לכם לצאת עכשיו מנשמת עמי אירופה ומהאנושות הכוללת עכשיו ולעולמים.

כשהם יצאו, תוכלי לבקש את הסרת הקליפות הנלוות.

אני רואה את הנשמה של עמי אירופה נושאת אלי את עיניה הדוויות,אני מבקשת את אורות הבורא כולם אל ראש נשמת עמי אירופה,

עמוד אור עצום יורד ונוחת על ראש הנשמה וחודר לתוכה כמו קרן ליזר עצומה ,מהומה הולכת וגוברת מתנהלת התוך גוף הנשמה ומתוכה פורצים ובורחים יצורים כהים,

אני מבקשת להגביר את הזרימה ואת הטיהור.

 שלוש עלומות אור יורדות יחד לתוך ראש הנשמה .נשימה עצומה ננשמת בה.תוואי של כתר מתחיל להווצר.

צינורות האור נמלאים באור ונמשכים מראש הנשמה של עמי אירופה לכיוון מעלה לאור אין סוף.היא מתבהרת ונהיית שקופה יותר ,ובה בתוכה נראות נשמות יותר פנימיות,

אברהם אבינו- אילו נשמות העמים העצמיות של כל עם ועם.

מטטרון- בקשי המבורא לברא את הקליפות והרשתות של הפחד-מהאור, השינאה והאכזריות המצויות סביב הנשמה הכוללת של עמי אירופה.

אני מבקשת ממך הבורא להסיר ולברא את הקליפות האלו שמנינו.

אורות ירוקים וזהר זהוב וכסוף מוכל על המרחב סביב הנשמה. קולות נפץ עזים נשמעים ועימם איבכות עשן אפור מתאבכות מסביב לנשמה.צווחות רבות נשמעות וספירלות רבות של אורות המלחמה יורדות על הנשמה והמרחב סביבה. האובך נשאב וגוויות יצורי אופל רבים נראים נסחבים החוצה מהרשתות ,אורות כחולים כסופים זהובים וברקים של אורות לבנים כחשמל בורקים מכל עבר.

קליפות שחורות וכהות נראות עפות החוצה בכוח צנטרפוגלי הודף ונחשפים השדות והרשתות,דווים ואפרוריים.

בקשי את אור החיים ותמצית הריפוי אל שדות הנשמה.

אני מבקשת. אורות וגלי אור נוזלי שוטפים מטה ומתחברים אל השדות של הנשמה ואל הראש וצינורות האור שלו מלמעלה ופנימה לתוך הגוף.

היא מזדקפת ונושמת את אור החיים ומתחילה לקרון את אורות האהבה והחיים של הבורא.

מתוך הכתר המתהווה, זורמים אורות לתוך הראשים של הנשמות של עמי אירופה המצויים בתוכה...

אליהו הנביא- זהראל ,התהליך בו את לוקחת חלק הינו חלק מהתעוררות עמי העולם לתחילת ימי המשיח.המשיכי בתהליך עד לסיומו היום.

האם עלי גם לעזור לנשמות העמים באופן פרטני? לא היום.

עליך להתפנות אל נשמת העם האמריקני,עימו יש לך ברית אותה התחלת בשנות השמונים עם קבלתך לאזרחות .לא לחינם היית שם היותך ביבשת זו בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת יצרו את התשתית שממנה היום את יכולה להמשיך את העבודה לזיכוך ועילוי הנשמה הזו לרמה הנכונה לה לעידן זה.

ברכי את נשמת עמי אירופה הכוללת בברכת הבורא.

מה לברך?

את ברכת נשמות העמים.

ברכי מהבורא ברכה זו-

"מבורכים תהיו כל נשמות העמים, ועמי אירופה, ועמי האנושות כולה, כל הגויים,וכל הממלכות-

באורו אהבתו וברכתו של ממה"מ, הקב"ה,

 היו בוראים טוב, אחוה ואהבת האדם בכול הברואים ובכל הבריאה.

וברכי אותם בשפע כל העולמות,

אני מברכת אתכן נשמות כל העמים- בשפע כל העולמות עכשיו ולעולמים.

אורות עצומים של ברכה ושפע יורדים על הנשמות ומהן מחלחלים לתוך כדור הארץ מספיגותאותו בטוב והוא קורן את אורות הברכה והשפע לתוך גופי האנשים.

תפקידך להיום הסתיים זהראל עשית את מלאכתך אמונה ובשלב הבא יהיו תהליכי ריפוי והעצמה נוספים לאנושות.

נשמת העם האמריקני עדיין מצויה מולי ממתינה לשלב בו היא גם כן מבורכת.

היא נראית הרבה יותר מוארת וזקופה ו-4 צינורות אור בכתר שלה מחוברים לאין סוף.

זהראל חברי את כל צינורות האור של נשמה כוללת זו ,לאור אין סוף ולבורא.

אני מבקשת ממטה הריפוי וחרב הבורא לחבר מחדש את הערוצים לאור הבורא.

הערוצים מורמים עם החרב וננעצים בבסיס עולמות אור אין סוף. האור האלוהי זורם לתוכם עד שכל הצינור מואר והנשמה מזדקפת ומתרוממת.מליוני סיבים של צינורות אור לנשמות פרטניות, נראים ניזונים מהכתר הכולל של הנשמה הכוללת האמריקנית.

הסירי מעליה את קליפת ההתבדלות .

אני מבקשת את אורות הבורא להסרת קליפת ההתבדלות מסביב הנשמה.

ברקים באורות כחשמל נשלחים ממעל ומרסקים את הקליפה.

כשהיא מתבקעת ומתרסקת לאלפי חלקים רוח אור הקודש יורדת ושואבת את כולם. השדה מתבהר.

יצירת קשר