זהראל יקרה ואהובה, אנחנו שבים אליך היום עם מידע נוסף על סלילי ה-D.N.A השלישי, עליו אנו רוצים להסביר לך היום.

 

מתוך כל הסלילים עליהם כבר למדת, הסליל הזה מיוחד ביותר בשל היותו בין –מימדי בתחומי הידע הפיסי והרוחני כאחד.

הוא משלב את אפשרות המוח האנושי לשלב ידע במימדי החומר וגם יכולות תפקוד בתדרי עולמות רוח בו בזמן.

כלומר: להיות במודעות רב-מימדית בזמן נתון.

 

כשה-D.N.A הזה מופעל כהלכה, האדם מסוגל להיות גם במודעות החומר וגם במודעות הרוח בהכרה מלאה. זה מאפשר לאדם להיות בעירות ותפקוד פיסי מודע, ולייצר גלי מוח יאפשרו לו להיות במצב מדיטטיבי, בראיה שמיעה, ידיעה או הבנה רוחנית גבוהה. וכך התפקוד הרב-מימדי מתקיים.

 

תודה לכם על המידע, האם יש איזור במוח הפיסי או בגוף בו יש מרכז או נקודת שליטה המושפעת או משפיעה על תפקודי ה-D.N.A הזה?

 

כן, ישנם מספר אזורים בגוף הפיסי, במוח, בלוטת האצטרובל היא המרכז הראשי להתעוררות רוחנית. שם מקודד התדר של האהבה האלוהית ותדרי האור האלוהי. כשמרכז זה פעיל המוח יכול לאפשר קליטה, העברה והקרנה של תדרי אור אלוהי לגוף, לרובדי המערכת הרוחניות וגם לאנשים אחרים או ליקום.

 

מהם דרכי הפגיעה והחסימה של סליל זה?

 

פחד הוא התדר העיקרי החוסם את התדר של הקרנת האור האלוהי ברוח ובגוף. הוא גורם למוח לייצר חומרים המדכאים העברת אור אלוהי.

 

איזה D.N.A אחראי על ייצור חומרים אלו?

 

ה-D.N.A הראשון והשני אחראים על התפקוד הכימי הכולל וגם על ההפרשה של חומרים כימיים תואמי רגשות שונים. לכל רגש יש ייצור של מוליכים עצביים שונים ובכך נוצרת שרשרת תגובה פיסיולוגית ופיסית כאחד. ה-D.N.A השלישי משפיע על פעילות שני הסלילים הקודמים וגם פועל עמם בשיתוף.

 

מה ההשפעה ובמה השיתוף?

                                           

השפעת הסליל השלישי על הראשון והשני הם בכמה מישורים.

במישור הפיסי- אינטגרציה של פעילויות כימיות שונות במוח ובמערכות החיסון, במח העצם ובקשריות הלימפה ובטחול.

במישור הרגשי – הוא עוזר לפעולת ההפעלה של איברי הגוף ומערכותיו ככלי שחרור חומרי תגובה כימיים לרגשות שונים, למעשה הוא עוזר לפוגג מטענים כימיים ורגשיים בגוף ובמערכת הרוחנית.

במישור הרוחני – הוא מאפשר יכולות הטענה של תדרי אור גבוהים להתמרת ההצטברויות האנרגטיות הרגשיות בגופי האור, אבריהם וערוציהם.

 

מה בנוגע למערכת החשיבתית?

 

המערכת של המחשבות לא קשורה לD.N.A זה, אבל יש השפעה ישירה של המחשבות על הפעלת הכימיה בגוף הפיסי במימד החומרי. כדי להכין את הגוף לפעולה של תנועה או תגובה רגשית, לכן פעולת ה-D.N.A הראשון והשני כן קשורה השפעת המחשבות והרגשות על תפקודי הגוף.

 

אילו עוד אזורים בגוף, חוץ מבלוטת האצטרובל, מושפעים ישירות מה-D.N.A השלישי?

 

בלוטת התריס מושפעת ישירות מה-D.N.A השלישי והיא ממוקמת כמערכת הפרשה הורמונאלית לחילוף החומרים התאי בכל הגוף ומאפשרת תגובה גם לשילוב הD.N.A הראשון והשני בגוף למצבי הישרדות ואיזון עם רגיעה. הייחודיות של בלוטת התריס עם הD.N.A השלישי היא היכולת של הגוף להשתנות כימית בחילוף החומרים משתנה, כשתדרי הגוף עולים, לאפשר העברת תדרי אור גבוהים. אם התאים וקרומי התאים יישארו בלתי עבירים, האור לא יוכל לזרום בערוצים ובתאים בצורה שוטפת, ויקשה על האדם להתאים את תדרי גופו ורוחו לתפקוד בין-מימדי משולב.

הD.N.A השלישי מיועד בתפקודיו להשריש תדרי אור גבוהים במערכת הגופים האנרגטיים הארצית כחלק מהתקדמות האדם בתהליך ההיתעלות הרוחנית.

 

מה יכול לעזור לתקן פגיעות בD.N.A השלישי?

 

כל כלי הריפוי שקיבלת יעזרו לתקן את הרבדים הקשורים לגופי האור הארציים ואותיות עץ החיים יתקנו את חלקי הסלילים העיליים ליד כתר הנשמה.

 

איך זה פועל?

 

אותיות הבריאה מתקנות את חיבורי ה-D.N.A למימדי אור אינסוף וגם את חיבורי הסלילים בראש. כלי הריפוי, במיוחד הקריסטל והמטה, יוכלו לנקות, לחבר סיבים קרועים או ערוצים מעוותים, ברבדים מעולמות נמוכים יותר.

 

אילו אותיות יכולות לתקן את חיבורי ה-D.N.A העליונים?

 

האות כ, פ, ע,ל,ח,ט.

 

מה תפקידן בתיקון?

 

הן מטהרות תבניות כעסים, התנגדויות, מעצורים וקשיים.

 

האם הן פועלות בסדר כלשהוא?

 

כן, הן פועלות בשילובים שונים וכן גם פועלות עם כוחות הטיהור היקומיים ומלאכי ה-D.N.A.

 

ספרו לי על מלאכי קידוד או תיקון ה-D.N.A, מקורם, ייעודם, תיפקודם?

 

שלום לך זהראל. (מלאכי הD.N.A האנושי מדברים)

אנחנו מלאכי ה-D.N.A שבעבר קראת לנו מלאכי קידוד ה-D.N.A.

אנחנו עושים את מלאכת תיקון הסלילים של ה- D.N.A האנושי בתקופת 12 השנים האחרונות במיוחד. מאז ניתן האישור להחזיר את תפקוד 12 סלילי הD.N.A האנושי לפעולה אקטיבית, אנחנו פועלים בכל הרבדים לעזור לאנושות לחזור לתפעולה הרוחני השלם.

 

מה מקורכם?

 

אנחנו במקור מעולמות הבריאה העיליים ופועלים בתיאום עם המלאך כתריאל, המלאך רפאל והמלאך עזריאל. אנחנו עוזרים בתיקון החיבורים של הD.N.A למקור הנשמה, שחרור הפתחים העיליים והתחתיים החסומים ואיזון הקידוד של הנשמה בו נותרו שיבושים עבריים טראומטיים.

 

מה המשמעות של השיבושים הטראומטיים ביחס לשלמות סיבי ה-D.N.A?

 

טראומות עבר של הנשמה עילית, קרעים, חסימות, התגבשויות ונתקים, יצרו הפרעה בזרימה ובהעברת המידע, והקודים הייחודיים, מהנשמה האלוהית לרבדים הארציים מימוש פיסי. כך שהשיבושים הועברו ויצרו תבניות מימוש פיסי לא מושלמות או בשפתכם הפרעות גנטיות.

 

איך נעשה התיקון?

 

כפי שאת יודעת ריפוי פצעי נשמה גדולים, נתקים, אמונות שבועות ופחדים ורבדים של אנרגיות רגשיות קשות, מההיסטוריה האנושית ששקעו בצינור האור המרכזי, וברבדי הנשמה, הם אלו היוצרים את השיבושים העיקריים ב-D.N.A בכלל.

 

איך הנשמה בוחרת עיוות פיסי ספציפי כמו מחלות תורשתיות לדוגמא ציסטיק-פיברוזיס?

 

ובכן, העיוותים ביצירת הגוף הפיסי ותפקודו הפיסיולוגי וההתפתחותי, הם תכנון בו הנשמה בוחרת את החסימות הייחודיות בסלילים העיקריים 1,2,6,12.

היא מאפשרת סגירת פתחי זרימה ייחודים של אור אלוהי שיוצרים עיוותים בקודים ובהוראות יצירה מולקולארית ושילובים בחומצות הגרעין של ה-D.N.A, בכך חווה הנשמה את התהליכים הפיסיים הרגשיים החשיבתיים של האדם הנשא.

 

האם יש רשות לתקן את השיבושים האלו כדי לאפשר החלמה מלאה?

 

זה תלוי בחירת הנשמה והצורך החווייתי שלה להתנסות בתהליכים בין הגוף לנשמה ובמערכות היחסים הקשורים לאדם, הוריו וקרוביו.

 

האם כשיש אישור ניתן לעשות שינוי ב-D.N.A הנשמתי ולתקן את שורש העיוות ב-D.N.A הפיסי.

 

תיאורטית כן ובקלות.

 

איך זה מתאפשר?

 

תהליך תיקון פצעי הנשמה, עיוותי סגירת סיבי הD.N.A ופתיחתם מחדש, ניקוי אנרגיות מההורים וחיבור נתקים והרבדות עבריות שונות.

 

כל המידע הזה כבר ניתן בעבר. האם יש עוד דרכים אותן לא הכרתי שיכולות לעזור?

 

שימוש בקריסטל הריפוי, מטה הריפוי עם שדרוג לאיזון וקידוד הD.N.A, יוכלו לעזור.

 

איך מרכבת עץ החיים – מרכבת אליהו עוזרת לנקות את הD.N.A?

 

מרכבה זו בשל תדריה וחיבורה הגבוה, מאפשרת ניקוי סביב ובתוך הסיבים ובאזור החיבור לאור אינסוף וסביב ספירות עץ החיים של האדם.

 

תודה לכם על כל המידע, תבורכו באהבת האל ואורו.

תבורכי גם את זהראל על עבודתך, מסירותך ומילוי ייעודך. ברכבת האל עימך יקרה ואהבתנו עימך.