מה זה- חסימה אנרגטית.כשאנחנו חווים קשיים עד כדי אי יכולת לתפקד בהתמקדות, בחשיבה, בזיכרון, ביצירה, בכתיבה, בדיבור, או במבחנים.אנחנו יודעים שיש לנו יכולת בדרך כלל לשלוט בתפקודים אלו,כחלק נורמלי מהיום- יום שלנו, אבל ומרגישים בראש עמימות וערפל – fog ,ולא מצליחים לצאת ממצב זה, אנחנו למעשה אנרגטית ורוחנית חסומים.

איך זה קורה- כאשר המערכת הרוחנית שלנו מקבלת אנרגיות בתדרים זרים או נמוכים, היוצרות חסימה בזרימה הטבעית והפיזיולוגית באזור הראש ומערכת העצבים האנרגטית, יכולות התפקוד הרוחני והפיזי נפגעות ביחד. לרוב הצפת אנרגיות כמו רגשות שליליים, שלנו או של אחרים, שספגנו מתוך הזדהות אליהם, מחשבות או אמונות שליליות,חוסמים את הזרימה האנרגטית. נתק בצינור האור העליון מטראומות, מאמץ יתר או קריסה פנימית, יובילו להפרעות בתפקוד ההילה והזרימה הטבעית  של האור בה. גורם נוסף שכיח הוא ערוצי קשר אנרגטיים מאנשים אחרים, והצמדות אנרגטית של אנשים אחרים להילה, או לצינור האור המרכזי.היצמדויות אלו יוצרות חסימת זרימה טבעית, ויכולים להעמיס תכנים חיצוניים על ההילה לפגום ולעוות אותה. נושא פחות מוכר אבל די שכיח הוא חדירה והצמדות ישויות נמוכות תדרים ומזיקים טפיליים, שגם הם יכולים ליצור את התופעה הזו.

טיפים- הסרת חסימות של תכנים כמו רגשות מחשבות אמונות או שבועות , יעשו עם הצהרת פינוי. אני------ משחרר מותר מרפה ומבטל, את כל התכנים שעימי החוסמים מיקוד וחשיבה רוחנית צלולה, ומבקש מהבורא והמלאכים ביחד עם הנשמה שלי לשחררם ממני לאלתר ולתקן את הנזקים.

ניתן גם לזמן אורות אלוהיים ואת יסודות הבריאה הראשוניים, אויר ,אש, מים ואדמה, לטיהור.

רצוי לבקש הסרת היצמדויות אנושיות או כל מהות רוחנית אחרת, בעזרת בקשה מהמלאכים ומהבורא.

הצהרת פינוי  הנאמרת כלפי מהויות רוחניות אנושיות או אחרות: צאו חיזרו אל הבורא, תפקידכם הסתיים, אין לכם רשות, זכות, או סמכות, להישאר עימי או לפגוע בי. הכול ביינכם ובין הבורא ,צאו. ולהורות לכולם לחזור למקורם הרוחני. לרוב הם מתפנים מיידית . והיכולת  למיקוד חשיבה ויצירה על כל סוגיה חוזרת מיידית הערפול והעמימות נעלמים.