מה זה- ראיה רוחנית היא יכולת לראות את המצוי בעולמות ומרחבי הרוח, בנוסף לראיה של המצוי בעולם החומר, הקיימת בכל אדם באיכויות משתנות. הראיה הרוחנית היא מה שרבים קוראים לו בטעות דמיון. קיים הבדל משמעותי בין יצירת תמונה בעיני הרוח לפי רצון או הנחיה שהיא הדמיון, לבין התבוננות במשהו הקיים בעולם הרוח המתגלה  למתבונן ללא תכנון מוקדם. כשהאדם הרוצה לראות רוחנית דבר- מה, ולא מסוגל לראותו בעולמות הרוח, כי משהו מונע את היכולת לקלוט את הקיים, הוא חסום. מצב זה לא מונע לדמיין בעיני רוחו משהו שהוא זוכר או יוצר מעצמו.

איך זה קורה- לרוב חסימה לראיה רוחנית היא מצב בו ישנן הצטברויות של אנרגיה זרה, כמו רגשות מחשבות או אמונות או שבועות, האוטמות תפקודי קליטה, באזורים המאפשרים ראיה. בנוסף, שכיח למצוא הצמדות של מערכות רוחניות אנושיות או אחרות, לאדם המתבונן, בעיקר בחלק העליון והתחתון של ההילה, בנפש, או ברוח או בנשמה, אשר יוצרות חסימת ראיה רוחנית.

טיפים- הסרת חסימות של תכנים כמו רגשות מחשבות אמונות או שבועות , יעשו עם הצהרת פינוי. אני------ משחרר מותר מרפה ומבטל, את כל התכנים שעימי החוסמים ראיה וקליטה רוחנית צלולה, ומבקש מהבורא והמלאכים ביחד עם הנשמה שלי לשחררם ממני לאלתר ולתקן את הנזקים.

ניתן גם לזמן אורות אלוהיים ואת יסודות הבריאה הראשוניים לטיהור

רצוי לבקש הסרת היצמדויות אנושיות או כל מהות רוחנית אחרת, בעזרת בקשה מהמלאכים ומהבורא.

הצהרת פינוי  הנאמרת כלפי מהויות רוחניות : צאו חיזרו אל הבורא, תפקידכם הסתיים, אין לכם רשות, זכות, או סמכות, להישאר עימי או לפגוע בי. הכול ביינכם ובין הבורא ,צאו. ולהורות לכולם לחזור למקורם הרוחני. לרוב הם מתפנים מיידית . והיכולת לקליטת מידע רוחני חוזרת מיידית.